QUI SOM

El consorci CALMA ha promogut la co-creació de CALMA: una innovació en l’àmbit de la salut dissenyada a través de la participació ciutadana.

La dispnea (sensació de falta d’aire) pot significar un repte durant el dia a dia, tant per qui la pateix com per qui té cura d’algú que ho fa, i pot arribar a comportar l’hospitalització en alguns casos greus. Tot i que hi ha moltes coses que es poden fer per millorar aquesta situació, més enllà dels plantejaments farmacològics, algunes d’aquestes solucions es queden al calaix per diversos motius. En aquest context, el consorci CALMA ha promogut la co-creació de CALMA, una innovació en l’àmbit de la salut dissenyada a través d’un plantejament participatiu i finançada per EIT Health;
una xarxa de innovadors sanitaris d’elit recolzada per la Unió Europea.

Així doncs, què és CALMA?

Resumidament, CALMA es una oportunitat única perquè pacients i cuidadors se sentin escoltats i empoderats per donar forma a la manera en que reben la seva atenció sanitària, i perquè aprenguin a treballar conjuntament amb els treballadors de la salut per poder equilibrar les converses sobre la seva salut i esdevenir actius en la seva gestió.

El plantejament de CALMA

CALMA ha sigut co-dissenyat per pacients, cuidadors i treballadors de la salut d’hospitals i centres d’atenció primària, provinents d’Espanya i Portugal. Tots ells, han contribuït a crear aquest programa per ajudar altres pacients que pateixen dispnea i als seus cuidadors a definir les seves necessitats particulars i desenvolupar les seves pròpies estratègies per gestionar millor els seus símptomes en tres punts crítics: Períodes estables, crisis diàries i recuperació després d’una hospitalització deguda a una complicació de la dispnea.

A més, en el moment de co-crear CALMA, es va fer un esforç per reduir la distancia entre els ciutadans i els treballadors de la salut evitant l’ús d’argot, fent servir la capacitat creativa del disseny visual i facilitant un ambient on les interaccions i els intercanvis d’idees poguessin ser equilibrats entre tots els participants. D’aquesta manera, CALMA intenta assegurar un impacte directe no només en pacients i cuidadors, si no també en els treballadors de la salut, ja que poden aprendre a co-crear i lliurar solucions realment centrades en el pacients.

El plantejament de CALMA

CALMA ha sigut co-dissenyat per pacients, cuidadors i treballadors de la salut d’hospitals i centres d’atenció primària, provinents d’Espanya i Portugal. Tots ells, han contribuït a crear aquest programa per ajudar altres pacients que pateixen dispnea i als seus cuidadors a definir les seves necessitats particulars i desenvolupar les seves pròpies estratègies per gestionar millor els seus símptomes en tres punts crítics: Períodes estables, crisis diàries i recuperació després d’una hospitalització deguda a una complicació de la dispnea.

A més, en el moment de co-crear CALMA, es va fer un esforç per reduir la distancia entre els ciutadans i els treballadors de la salut evitant l’ús d’argot, fent servir la capacitat creativa del disseny visual i facilitant un ambient on les interaccions i els intercanvis d’idees poguessin ser equilibrats entre tots els participants. D’aquesta manera, CALMA intenta assegurar un impacte directe no només en pacients i cuidadors, si no també en els treballadors de la salut, ja que poden aprendre a co-crear i lliurar solucions realment centrades en el pacients.

ELS NOSTRES SOCIS

ELS NOSTRES SOCIS

Hospital Clínic de Barcelona

Hospital Clínic de Barcelona

L’Hospital Clínic ha liderat el desenvolupament del programa, assegurant un disseny centrat en el pacient i aportant l’experiència clínica necessària per a la co-creació dels continguts.

www.clinicbarcelona.org

Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra

Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra

El Centro Hospitalar e Universitario de Coimbra ha liderat el desenvolupament del programa a Portugal, aportant l’experiència clínica necessària per a la co-creació dels continguts.

www.chuc.min-saude.pt

Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona

La Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona ha aportat la seva experiència en les estratègies de comunicació i en el desenvolupament d’aquesta plataforma.

www.ub.edu

Universidade de Coimbra

Universidade de Coimbra

La Universitat de de Coimbra ha aportat la seva experiència en coordinació i avaluació de projectes d’innovació i co-disseny de programes formatius, per guiar i coordinar el projecte.

www.uc.pt/en

ISGlobal

ISGlobal

L’equip d’ISGlobal ha liderat la coordinació del projecte i de l’avaluació dels resultats.

www.isglobal.org

Philips

Philips

Philips Ibèrica ha estudiat la implantació de la integració de les eines a Espanya i Portugal i ha dissenyat les estratègies de sostenibilitat i escalabilitat del programa.

www.philips.es

The Care Lab

The Care Lab

The Care Lab ha liderat la co-creació entre pacients, cuidadors i treballadors de la salut tant d’Aula CALMA com de CALMA coaching, així com el seu disseny.

www.thecarelab.org

Hospital Universitari Arnau de Vilanova (Institut Català de la Salut)

Hospital Universitari Arnau de Vilanova
(Institut Català de la Salut)

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha estat responsable de la replicació del programa en una zona de distribució poblacional poc densa i ha aportat l’experiència clínica necessària per la avaluació dels continguts.

ics.gencat.cat

Medical University of Lodz

Medical University of Lodz

La Medical University of Lodz ha estat responsable de la replicació del programa a Polònia i ha aportat l’experiència clínica necessària per la avaluació dels continguts.

studymed.umed.pl